Terra Fulvic

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
FULVİK ASİT

FOSİL içeriği sayesinde bitkide hızlı bir vejetatif gelişim sağlar. Bitkilerin generatif
çalışmasını hızlandırıp ürün kalitesi ve tonajını arttırır. Bitkide kök sistemini teşvik eder
ve bitkiyi güçlendirir. Saçak kökleri geliştirir ve rizosfer bölgesindeki canlılığı arttırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Fulvik Asit % 65
Organik Madde % 70
Hümik Fulvik Asit % 65
pH Aralığı 3,5 – 5,5
Suda Çözünür Potasyum (K20) % 0,1

FOSİL’in Özellikleri
Yüksek EC veya PH ortamında işlevseldir.
Topraktaki mikro organizmaların çeğalmasını sağlar.
Bitkide kok sistemine hızlıca teşvik eder ve bitkiyi güçlendirir.
İyonik minerallerin taşıyıcısıdır. Bu sayede birlikte kullanılan
besin elementlerini ve pestisitlerin etkinliğini arttırır.
Topraktaki organik madde miktarını arttırır.