Terra Kombi

EC FERTİLIZER NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
6-12-0 + (5MGO) + ME

Suda kolaylıkla eriyebilen toz formülasyonlu bir üründür. İçeriğindeki mikro


elementlerin oranları bitkilerin vejetatif gelişim döneminde rastalanacak besin
elementi noksanlıklarını önler, noksanlık sonucu görülen arazları düzeltir ve
sararmaları giderir.

Mikro elementlerin bitki tarafından maksimum oranda alımını sağlamaktadır.
Kullanıldığı tüm bitkilerde daha fazla tomurcuk ve çiçek oluşumu sağlayarak yüksek
verim ve kaliteli mahsul elde edilmesine katkıda bulunur.

Yaprak klorozuna, çiçek dökümüne, zayıf meyve gelişimine ve ufak meyveye yol
açabilen mikro element ihtiyaçlarını karşılamada mükemmel sonuçlar verir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Toplam Azot (N) % 6
Amonyum Azotu (N) % 6
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda
Çözünür Fosforpenta Oksit (P205) % 12

Suda Çözünür Mangan (Mn) % 4
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P205) % 12
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) % 5
Suda Çözünür Demir (Fe) % 3
Klor (Cl) içeriği % 0
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 5